Vinst och tävlingsregler


Den lyckliga vinnaren får sitt hus målat med DEMIDEKK Infinity – Vår allra bästa utomhusfärg någonsin! Jotun tillhandahåller en professionell målare som genomför ommålningen före utgången av oktober 2022. För att kvalificera dig för huvudpriset måste du slutföra vår quiz och registrera dig som deltagare.​

DEMIDEKK Stand Up Paddle Boarden levereras tidigast i juni 2022. Jotun ansvarar inte för eventuella förseningar.

Åldersgränsen för att delta är 18 år.​

Vinnare utses den 24 maj 2022.

Generella villkor och regler

1. Tävlingsperioden är 28/4 – 20/5 2022. ​

2. Vinnaren utses den 24 maj 2022 av en jury från Jotun. Beslutet kan ej överklagas.​

3. Genom att delta accepterar du att vi sparar din information för att genomföra dragningen. Informationen raderas efter att tävlingen har avslutats.​

4. Jotuns anställda såväl som deras närmaste familj (dvs. medlemmar i samma hushåll) får inte delta eller vinna i Jotuns onlinetävlingar.​

5. Varje deltagare kan bara registrera sig en gång. ​

6. Vinnarens namn och foton på vinnarens hus kan användas vid marknadsföring av Jotun eller deras partners online eller i andra kanaler. Genom att delta i tävlingar / aktiviteter godkänner deltagarna sådan användning.​

7. Huvudvinsten gäller utomhusfärgen DEMIDEKK Infinity från Jotun och målningsarbetet utfört av den målare som utsetts av Jotun. Totalkostnaden för färg och arbete begränsas till ett maxbelopp om SEK 100.000 inkl moms. (Jotuns rekommenderade ca-pris ligger till grund för att beräkna den använda färgens värde.) ​

8. Ev vinstskatt betalas av vinnaren.​

9. Jotun ansvarar inte för eventuella tilläggskostnader knutna till vinsten som t ex snickararbete, tilläggsaktiviteter, extrautrustning och annat som inte är beskrivet som en del av vinsten.​

10. Fel och brister av vinnarens hus och husets konstruktion, och följder av sådana faller under vinnarens ansvar och risk. Jotun kommer att anlita en teknisk värderare som kommer att inspektera huset efter överenskommelse med vinnaren och utarbeta en teknisk rapport som är relevant för målningsarbetet. Kostnader för teknisk värderare täcks av Jotun.​

11. Vinnaren får inte byta priset mot ekonomisk ersättning eller överföra prisanspråket till andra personer eller organisationer. Huset som ska målas måste vara i Sverige.​

12. Jotun förbehåller sig rätten att kunna ändra tävlingen/aktiviteten, reglerna och innehållet när som helst under tävlingsperioden. Eventuella ändringar kommer att meddelas på tävlingens informationsplattformar.​

13. Jotun ansvarar inte för tekniska fel på telefon, PC, surfplatta etc, programvara, bredband, sms, e-post eller brev när de deltar i tävlingar/aktiviteter som ligger utanför Jotuns kontroll.​

14. Vinsten måste användas inom ett år, dvs. att huset måste vara målat och/eller andra priser hämtade innan slutet av maj 2023.​

15. Genom att delta i tävlingen accepterar deltagarna tävlingsreglerna och de beslut Jotun kan fatta beträffande vinnare, förändringar i period, upplägg eller genomförande av tävlingen, som slutgiltiga och slutgiltiga.​

16. Denna kampanj sponsras, stöds eller administreras inte på något sätt av eller är ansluten till Facebook.

Delta i tävlingen